Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2885 ed5b 450
Reposted fromprzeliterowane przeliterowane


Przestrzeń między tym, kim jest gdy ze mną pisze a tym, kim jest gdy jest blisko. Kwestia medium? Co wpływa na tak wyraźną zmianę? Słowa i słowa, tu litery, tam głos, ale przecież to coś więcej. Gdzie jest linia graniczna? Co wyznacza punkt zmiany. Może jesteśmy faktycznie dziećmi pogranicza, może faktycznie internet wrósł w nas - my z internetu - że jest różnica nie tylko w tym, kim udajemy że jesteśmy ale tym, kim jesteśmy faktycznie. Inaczej słowa, inne słowa, inne myśli, inne uczucia, dwa współbierzne ośrodku uczuciowe, dwa serca, dwa zespoły ust. Narzędzia te same. Dłonie, stopy, język. Ale środki, ale cele, ale powody: inne. Tak? Nie? Nie wiem?
Nie wiem.
Może to ciężar ciała, może fizyczna obecność. Jesteśmy zwierzętami i zwierzętami zawsze byliśmy. Tak jeży się sierść, tak pokrywa gęsia skórka, tak marszczą brwi, tak zaciskaja pięści. Wystarczy ciało i odpowiednie perceptorium, odpowiednio wyżyłowane progi. Jesteśmy zwierzętami i zwierzętami bylismy. Zapach twojego ciała, zapach twojej miłości, zapach twojego zmęczenia i strachu. Oddycham głęboko, unoszę kawałki materiału, wciągam w głąb to, co próbujemy zamaskować a co było wcześniej niż samo maskowanie, co powstało z ciałem, co było pierwsze, co się urodziło i razem z nami zdechnie.
— Ochocki, Vithren, "Włóżkowstąpienie", "Łuny twojego uśmiechu", "Nieporno"
Reposted fromvith vith viaBloodMoon BloodMoon
5539 d636 450
Reposted fromkochamczolgi kochamczolgi viaBloodMoon BloodMoon
Jest poręcz
ale nie ma schodów
Jest ja
ale mnie nie ma
(...)
Nie ma spać
Nie ma oddychać
Żyć nie ma
— Rafał Wojaczek
Reposted fromMissTake MissTake viacytaty cytaty
7170 cc9c

Niczego nie żałuję, czasem po prostu nie było warto.De­kaden­cka eli­ta ba­wi się, pod­czas gdy wokół nich roz­pa­da się cywilizacja.
— Neil Gaiman
Reposted fromnezavisan nezavisan viamelan melan

Reposted fromsatrianna satrianna viaucieknijmi ucieknijmi
Chcę do ciebie, nic więcej,
chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do ciebie, nic więcej,
to dużo i mało i wszystko.
— Sambor Dudziński - Chcę do ciebie
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viaucieknijmi ucieknijmi
5180 1dca 450
Reposted frommeowl meowl viaucieknijmi ucieknijmi
jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć wiedz, że musi do ciebie wrócić. może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci.
— Dostojewski
Reposted fromkaqla kaqla viamelan melan
6316 6573 450
Reposted fromlaj laj viamrautyna mrautyna
Nic lepszego człowiek nie może zrobić człowiekowi, niż uwolnić go od bólu, i nic gorszego, niż mu ból zadać.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhasz hasz viatoniewszystko toniewszystko
9920 e2af
 TAK TAK TAK
"Wszystko jest coraz bardziej za późno."


                                             Mrożek
Reposted fromdomitrz domitrz viamrautyna mrautyna
4630 5727 450
Reposted fromIrritum Irritum viathebelljar thebelljar
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
— Mark Twain
Wszystko się kiedyś kończy. To banalne zdanie, ale nie doceniamy jego wagi, bo zbyt często bywa wypowiadane. Tak jak z miłością, która przestała być święta. Jest jej za dużo i tak jak wszystko kiedyś się kończy.
— Piotr Czerwiński - "Pokalanie"
Reposted frompuella13 puella13 viainsanedreamer insanedreamer
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza
Reposted frommirabelia mirabelia viamelan melan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl