Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
 Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.
Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać.
[...]
Dzwoniłem dzisiaj do ciebie,
ale słuchawka ugryzła mnie w rękę
i pewnie ta rana tak szybko się nie zagoi.
Musisz mi pomóc,
bo jestem zmęczony jak Bóg,
który harował przez tydzień –
i nie stworzył świata...
— Borszewicz
Reposted fromcountingme countingme viatoniewszystko toniewszystko
2966 fbd7 450
Reposted fromliczbapi liczbapi viainsanedreamer insanedreamer
Przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową, a zdawało mi się, że jestem zakochany.
— B. Prus
Reposted frombezemnie bezemnie viainsanedreamer insanedreamer
1530 d2bf 450
Reposted fromsandy1918 sandy1918 viatoniewszystko toniewszystko
Gdy spodziewasz się najgorszego, otrzymujesz w końcu coś, co nie jest takie złe.
— Mark Twain
Reposted fromXibalbaa Xibalbaa viainsanedreamer insanedreamer
8020 1795 450
50 days of Summer
Reposted fromcountingme countingme viatoniewszystko toniewszystko
Padał śnieg, świeciło słońce, a ja myślałam o tym, jaki śnieg i jakie słońce ty widzisz.
— Wiśniewski - "Bikini"
Reposted fromcountingme countingme viawszystkodupa wszystkodupa
1176 093e
Reposted fromlynusrynu lynusrynu viainsanedreamer insanedreamer
- no tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. bardzo. tylko powiedz jak?
— halina poświatowska (o swojej próbie samobójczej)
Ludzie naprawdę wielcy skazani są na tym świecie na wielki smutek.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frommirabelia mirabelia viainsanedreamer insanedreamer
8854 cfe2 450
Reposted fromnettle-carrier nettle-carrier viar-o-s-a r-o-s-a
Z miłością jest jak z kolką nerkową. Dopóki cię nie chwyci atak, nawet sobie nie wyobrażasz, co to takiego. A gdy Ci o tym opowiadają, nie wierzysz.
— Andrzej Sapkowski - Pani Jeziora
Reposted fromdziadekmroz dziadekmroz via666th 666th
2055 ccc1 450
Reposted fromcountingme countingme viaonomatopeja onomatopeja
6803 b467 450
Baczyński; dobre antykwariaty

Bóg cierpieniem ludzkim chyba się wyraźnie upaja. 

— J. L Wiśniewski
Reposted frommikmikmik mikmikmik viacytaty cytaty
9201 7f83 450
Reposted fromlibertyna libertyna viaonomatopeja onomatopeja
Odkąd jesteś
wszystko zmienia barwę
ma dodatkowy odcień -
ciebie

odkąd jesteś
zmieniają się dźwięki - 
są nasycone twoim głosem

odkąd jesteś
lasy i drzewa
pachną tobą

odkąd jesteś
dotykam świat
świat cały
i jedyny[Ryszard Kapuściński]
Reposted frommarysia marysia via666th 666th
3873 1b16 450
I want to be with you so badly.
A teraz zgasimy światło i do rana nie będziemy mieć żadnych zmartwień, a rano, jeżeli nam się zechce, postaramy się o nowe. Dobrze?
— Stanisław Lem
Reposted fromlittlefool littlefool viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl